Rekisteriseloste

Fysioacusa Oy;n rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Fysioacusa Oy
Koroistentie 6 A, 00280 Helsinki
fysioacusaoy@gmail.com
050 363 4670

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Tarvas
fysioacusaoy@gmail.com
050 363 4670

3. Rekisterin nimi:

Fysioacusan ajanvarauskalenteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Fysioacusan internetissä tapahtuva ajanvaraus rekisteri sekä prepaid korttien osto rekisteri, jonka avulla asiakkaat voivat varata ja ylläpitää aikoja Fysioacusan hoitoihin ja ostaa prepaid kortteja. Rekisteristä Fysioacusassa työskentelevät hoitajat näkevät työtehtävät ja voivat ylläpitää omia työtehtäviään kalenterissa sekä nähdä prepaid korttien tilaukset ja maksut.

5. Rekisterin tietosisältö:

Etunimi Sukunimi,sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite,
tieto haluaako asiakas vastaanottaa sähköposti- ja/tai tekstiviesti tiedotteita,
tieto haluaako asiakas vastaanottaa sähköposti- ja/tai tekstiviesti tarjouksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteristä saadaan tietoon asiakkaan tekemät aikavaraukset, ostoista ja  viimeisin kirjautumispäivä,

Asiakas saa tietoonsa järjestelmän kautta itselleen varaamansa ajan sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä omien toiveidensa mukaisesti sekä näkee omat prepaid korttinsa ja niiden käyttöasteen.

7. Tietojen säännönmukainen luovutukset

Mitään rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mitään rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain Fysioacusan tiloissa työskenteleville hoitajilla, jotka käyttävät ajanvarauskalenteria sekä yhdellä Visma-yhtiöiden edustajalla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Fysioacusan ajanvarauskalenteri on Visma-yhtiöiden ylläpitämä kalenterijärjestelmä.

https://www.digitalbooker.com/fi/rekisteriseloste/

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.